Ez a számláló a poszt nézettségét mutatja. Mindenképp olvasd el ezt a posztot a részletekért.

Rasszista kérdéseket engedtek át


Friss MTI-hír:

Két olyan népszavazási kezdeményezést is hitelesített az Országos Választási Bizottság (OVB) szerdai ülésén, amelyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke, Vona Gábor adott be.

Az egyik kezdeményezés szövege: "Egyetért-e azzal, hogy a szándékos bűncselekményt elkövető büntethető legyen, ha a cselekmény elkövetésekor 12. életévét betöltötte?"

A másik kezdeményezés így szól: "Egyetért-e azzal, hogy a közoktatási törvény tegye lehetővé a súlyos fegyelmi vétséget elkövető tanköteles tanuló intézményből történő kizárását?"

Az OVB a benyújtott 22 népszavazási kérdésből ennek a kettőnek adott zöld utat.

Nyíltan asszisztálnak ahhoz a mérhetetlen cinizmushoz, amivel a szélsőjobboldali szervezetek szalonképessé akarják tenni Magyarországon a rasszizmust.

Merthogy ugyebár a kérdésekben a "cigány" vagy a "roma" kifejezés egyáltalán nem hangzik el. Rossz az, aki rosszra gondol.

A népszavazási kérdések benyújtása után kiadott közleményben a Jobbik így fogalmaz:

„nem titkolt célunk, hogy végre megálljt parancsoljunk a cigányság azon jelentős részének, amelyik azt képzeli, hogy neki minden megengedett, hogy rá a törvények nem vonatkoznak, és hogy munka nélkül, mások kárára is lehet boldogulni”

Értjük, köszönjük szépen. Tehát cigány gyerekek bebörtönzéséről és kirúgásáról van szó az OVB által korrektnek talált kérdésfeltevésben. "Szeretné-e a társadalom a lehető legfiatalabb korban elzárva, esetleg az ajtón kívül tudni a romákat, esélyt sem adva a beilleszkedésre vagy rehabilitációra?"

Az OVB nyilvánvalóan közelében sem járt ennek a dokumentumnak, amelyet Magyarország 1991-ben ratifikált, és amely többek közt ilyen kitételeket tartalmaz:

3. cikk

1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.

37. cikk

A gyermek őrizetben tartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény értelmében csak végső eszközként legyen alkalmazható a lehető legrövidebb időtartammal.

40. cikk

3. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy előmozdítsák különleges törvények és eljárások elfogadását, hatóságok és intézmények létrehozását a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy abban bűnösnek nyilvánított gyermekek számára és különösen
a) olyan legalacsonyabb életkort állapítsanak meg, amelyen alul a gyermekkel szemben bűncselekmény elkövetésének vélelme kizárt;
b) minden lehetséges és kívánatos esetben tegyenek intézkedéseket e gyermekek ügyének bírói eljárás mellőzésével való kezelésére, annak fenntartásával, hogy az emberi jogokat és a törvényes biztosítékokat teljes mértékben be kell tartani.

· 1 trackback